Prvi dopredsjednik Saveza Dario Pekić, o radu ONS-a delegate upoznao Mirzet Hindija

 IMG 0752 Medium

Na osnovu člana 22. Statuta Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona, predsjednik NS ZDK gospodin Muhamed Begagić je za danas 28.03.2013 godine sazvao „IZVJEŠTAJNU SJEDNICU SKUPŠTINE NOGOMETNOG SAVEZA ZDK“, koja je održana u sali hotela Dubrovnik sa početkom u 17 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

2. Usvajanje zapisnika sa Izborne skupštine NS ZDK

3. Izbor prvog i drugog dopredsjednika Saveza

4. Prijedlog zamjenskog delegata Skupštine nogometnog saveza FbiH

5. Usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju saveza u 2012 godini i Plana prihoda i rashoda za 2013 godinu.

6. Plana aktivnosti saveza za 2013 godinu

7. Razmatranje zahtjeva klubova za prijem u članstvo Saveza:

* MNK Galaktikosi, Visoko

* MNK Pobjednik – Winners, Nemila

* NK Fortuna, Zenica

Nakon što su izabrana radna tijela saveza, prešlo se na verifikaciju delegata prisutnih na skupštini a tom prilikom je konstatirano da je prisutno 25 od 28 delegata, što je dovoljno za potreban kvorum pri odlučivanju.

U drugoj tački dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik sa izborne sjednice Skupštine NS ZDK, da bi se nakon toga prešlo na onu najzanimljiviju tačku dnevnog reda, koja je oduzela i najviše vremena, a to je izbor prvog i drugog podpredsjednika saveza.

Treću tačku je otvorio predsjednik Odbora za glasanje, gospodin Hajlovac Adis konstatirajući da su svi tehnički aspekti ispunjeni te da se može pristupiti izboru podpredsjednika između nominiranih kandidata Izvršnog odbora NS ZDK.

U prvom krugu glasanja za prvog podpredsjednika izabran je gospodin Pekić Dario koji je dobio 15 glasova dok ostala 4 kandidata nisu dobila minimalan broj glasova za poziciju drugog podpredsjednika.

Dok je trajala pauza za izradu novih glasačkih listića za drugi krug glasanja, skupština je nastavila sa radom te su usvojene preostale tačke dnevnog reda sa 24 glasa za i 1 suzdržanim, na pomenutim tačkama dnevnog reda nije bilo posebnih diskusija te se vrlo brzo vratilo izboru drugog podpredsjednika.

U drugom krugu glasanja, ponovo se dešava ista situacija, niko od 4 nominirana kandidata, Andrijević Igor, Brkić Kemal, Hamdičević Vildan i Ibrahimkadić Izudin, ne dobija dovoljan broj glasova za poziciju drugog podpredsjednika, a nakon čega je došlo do kraće rasprave o načinu izbora u trećem krugu glasanja. Ponukani rezultatima glasanja u prvom i drugom krugu, Andrijević Igor i Brkić Kemal povlače svoje kandidature te u trećem krugu glasanja ostaju dva kandidata. Očekivano treći krug glasanja nije donio toliko neizvjesnosti kao prva dva, te je za drugog podpredsjednika saveza izabran Hamdičević Vildan iz Zavidovića sa 15 glasova ispred Ibrahimkadić Izudina koji je osvojio 10 glasova.

Ovim izborom podpredsjednika, Savez je dobio kako nacionalnu tako i regionalnu zastupljenost, jer je pored predsjednika gospodina Begagić Muhameda iz Zenice, izabran prvi podpredsjednik gospodin Dario Pekić iz Visokog, a drugi podpredsjednik gospodin Hamdičević Vildan iz Zavidovića.

Sam kraj skupšine predvidio je i izlaganja delegata skupštine, obzirom da je najaktuelnija tema integracija ONS Visoko u NS ZDK, riječ je uzeo prof.Mirzet Hindija koji je skupštinu izvjestio o načinu rada ONS Visoko, nivou organizaicje, broju klubova , kao i volji novoizabranog rukovodstva ONS Visoko za uključenje lige u regularna takmičenja NS ZDK. Svoje zadovoljstvo iznesenim izlaganjem nije krio ni predsjednik saveza gospodin Begagić koji je izrazio nadu da će na uskoro planiranom sastanku sa rukovodstvom ONS Visoko biti postignut sporazum o integraciji na zadovoljstvo svih strana. Inače kako je pojasnio Begagić, ideja je da se integracijom ONS Visoko u NS ZDK, dobije zapravo Druga kantonalna liga u kojoj bi igrali samo klubovi iz Visokog kao i do sada, ali bi za razliku od dosadašnjeg vođenja lige, ona bila pod okriljem saveza, dakle uvedena u comet sistem te bi sudije i ostala službena lica bili pod okriljem saveza. To bi za Visoko između ostalog značilo da bi kroz koju godinu moglo imati više sudija i službenih lica i na višim rangovima takmičenja jer bi postojeći dobili mogućnost napretka kroz savez.

Ideja je prihvaćena sa velikim odobravanjem, a mnogi delegati skupštine su čestitali Općini Visoko na tako dobro organizovanoj ligi i masovnosti igranja nogometa uopće.IMG 0750 Medium

IMG 0745 Medium

Scroll to Top